25-03-2015
afbeelding
Kaart van Orisant, gemaakt door Levien Ruijte, getekend in Zierikzee in het jaar 1582

Strijd tegen het het water

In de 14e eeuw ontstaat Orisant, een eiland in de Oosterschelde. Het is bezit van de Oranjes. De eerste bewoners zijn schaapherders. Later komen er boeren.

In 1602 wordt het eiland ingepolderd. Er worden dijken aangelegd. De oppervlakte van Orisant was toen 742 gemeten.

Het blijkt een moeilijk bestaan. Het water belaagt het eiland voortdurend. Ondanks reparaties aan de dijken krimpt het eiland. Bij hoog water dreigen de dijken overspoeld te worden. Bij eb ondermijnt het water de onderkant van de dijken.

In 1630 wenst eigenaar stadhouder Frederik Hendrik twaalf 'levendige' hazen van zijn eiland te ontvangen voor zijn jachtpartijen in Den Haag. De hazenvanger verricht zijn werk door netten te spannen en brand te stichten; uit angst voor het vuur moeten de hazen in de netten springen. De jacht vernietigt het gewas op het land. Noodgedwongen laten schapenhoeders en boeren hun vee op de dijken grazen. Zodat het water nog makkelijker verder knabbelt.

In 1637 zijn er nog 175 gemeten over. Het is grond waarop nauwelijks nog te boeren valt. De aarde is doortrokken van zout omdat de dijken lekken. De vloed perst het water onder de gehavende dijk door. Eén voor één geven de be boeren de strijd op. Tenslotte volgen als laatsten de schaapherders. In 1690 wordt het eiland voor het laatst gezien.

Illustratie: Kaart van Orisant, gemaakt door Levien Ruijte, getekend in het jaar 1582 in Zierikzee. 
kaft
Titel:

Auteur:
Paul de Schipper

Genre:
roman

Tijden:
1361-1664

Locaties:
Orisant


Bijzonderheden:

 

Reacties

Plaats uw reactie

Uw naam:

Uw reactie:

Controle ongewenste berichten:
Typ als controle de letters of cijfers hiernaast over in het tekstveld hieronder. Dit is nodig om spam robots te voorkomen. Kunt u de letters niet goed lezen, laat het veld dan leeg zodat u een nieuw plaatje krijgt.

verificatieReacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit bericht.


contact | disclaimer & copyrights