30-06-2013
afbeelding
De Friese vlag.

Friesland Boppe!

In 1569 krijgt Friesland een eigen bisschop. Iedereen is tegen; niet alleen de protestanten en de geuzen, maar ook de bestuurders en de rooms-kathollieke geestelijken deden er alles aan om te voorkomen dat ze een bisschop zouden krijgen. Maar koning Philips II benoemt hem toch. Met de opdracht toezicht te houden op een strikte naleving van alle kerkelijke voorschriften, en - natuurlijk - geld in 's konings laatje te brengen. 

Direct na zijn komst roept de bisschop twee jonge mensen voor zijn rechtbank op verdenking van een zogenaamd geheim huwelijk, - een oude gewoonte zonder enig ritueel van kerkelijk of wereldlijk gezag. Dat mag niet van de kerk. Een huwelijk is pas geldig als het gesloten is door een priester in aanwezigheid van getuigen, nadat het eerst twee maal vanaf de kansel is aangekondigd.

In de openbaarheid van de rechtzitting komen allerlei pijnlijke details naar buiten. Vernederend en beschadigend voor de carrière kansen van de betrokkenen.

Schrijver Ype Poortinga gebruikt dit historisch gegeven voor een smeuiïge vertelling over Friesland in de tijd van de tachtig-jarige oorlog. Het geeft een mooi beeld van de Friese gewoontes en wetten, en de pogingen de vrijheidslievende trotse Friezen onder centraal gezag te brengen.
kaft
Titel:

Auteur:
Ype Poortinga

Genre:
roman

Tijden:
1569-1582

Locaties:
Sneek, Friesland


Bijzonderheden: Onderscheiden met de Gysbert Japicxprijs (1950), de hoogste literaire prijs in het Friese taalgebied. Recent heruitgegeven in een nieuwe vertaling.

 

Reacties

Plaats uw reactie

Uw naam:

Uw reactie:

Controle ongewenste berichten:
Typ als controle de letters of cijfers hiernaast over in het tekstveld hieronder. Dit is nodig om spam robots te voorkomen. Kunt u de letters niet goed lezen, laat het veld dan leeg zodat u een nieuw plaatje krijgt.

verificatieReacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit bericht.


contact | disclaimer & copyrights